Zamówienia społecznie odpowiedzialne - Katalog Dobrych Praktyk

Społecznie przede wszystkim!

Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Projekt „Społecznie przede wszystkim. Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej” - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego był realizowany w latach 2016 – 2018 roku.

Projekt zakładał wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu stworzenie modelu współpracy JST z PES w zakresie dostarczania usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. Jego najważniejszym celem było zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej poprzez zaadoptowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych w krajach UE, w tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju i włączenia ich do nurtu polityki społecznej.

Były to cele zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym niejednokrotnie wskazywana była potrzeba zwiększenia udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej w realizacji usług społecznych, poprawy systemu otoczenia prawnego Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez dostosowanie europejskich form prawnych dotyczących zamówień publicznych do polskich warunków. W obliczu zwiększającej się liczby rozwijających się PES w działaniach projektowych położony został szczególny nacisk na zwiększanie świadomości samorządów w zakresie konieczności zmiany dotychczasowych interpretacji stosowania Prawa zamówień publicznych i innych form zlecania zadań publicznych przedsiębiorstwom społecznym.

Jako realizatorzy projektu wierzymy, że lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do wzmacniania konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także do zwiększenia dostępności usług użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, francuską organizacją Reseau des collectivitiesTerritorialespouruneEconomieSolidaire oraz Peterem Wolkowińskim.

Produkty i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.spoldzielnie.org

 

Przejdź do kolejnego rozdziału