WOES: BADANIA I RAPORTY

MONITORING - Wsparcie inkubacyjne i finansowe WOES oraz miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Niniejsza część raportu z monitoringu i ewaluacji projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej zwanego projektem WOES) zawiera opis wsparcia przedsiębiorstw społecznych w zakresie inkubacji. W raporcie przedstawione zostały podmioty utworzone w ramach wsparcia inkubacyjnego Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz istniejące przedsiębiorstwa społeczne, które utworzyły nowe miejsca pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (zagrożone wykluczeniem społecznym) w ramach wsparcia finansowego WOES.

Łącznie wsparciem dotacyjnym objęto 39 przedsiębiorstw społecznych, w tym: 27 nowych przedsiębiorstw społecznych i 12 istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Za istniejące przedsiębiorstwo społeczne uznaje się:

 • w przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES, ale bez uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który w momencie przystąpienia do ścieżki wsparcia dotacyjnego OWES spełnia cechy PS lub
 • w przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który spełnia cechy PS i zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Procentowy podział wspartych dotacjami przedsiębiorstw społecznych ukazuje poniższy wykres:

Przedsiębiorstwa społeczne objęte wsparciem dotacyjnym WOES

W Planie działania Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (OWES) na lata 2015-2017 założono utworzenie łącznie 200 miejsc pracy powstałych w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie konińskim, co zostało potwierdzone w Regulaminie konkursu Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącego wsparcia ekonomii społecznej (poddziałanie 7.3.2), gdzie również wskazano do realizacji utworzenie 200 nowych miejsc pracy w subregionie konińskim do 30 września 2018 roku.

W związku z tym, łącznie w ramach wsparcia dotacyjnego udzielono 195 dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym 134 dotacje dla nowych PS i 62 dotacje dla istniejących PS. Średnia wartość dotacji na jedno miejsce pracy w PS wyniosła 23 998,00 zł. W ramach całego wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES utworzono łącznie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych z terenu subregionu konińskiego. Podział utworzonych miejsc pracy ze względu na typ podmiotu ukazuje poniższy wykres:

Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych z podziałem na nowe i istniejące PS

W istniejących przedsiębiorstwach społecznych utworzono łącznie 95 miejsc pracy, a w nowych przedsiębiorstwach społecznych powstały łącznie 153 miejsca pracy. Wszystkie zostały obsadzone na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, a w przypadku istniejących PS (95 miejsc pracy) wyłącznie na pełen etat.

Spośród wszystkich miejsc pracy utworzonych w ramach tego działania utworzono 139 miejsc pracy dla kobiet oraz 109 miejsc pracy dla mężczyzn. Procentowy podział ukazuje poniższy wykres:

Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych z podziałem na płeć

 

Podczas całego działania inkubacyjnego i dotacyjnego zawarto 50 umów o wsparcie finansowe (dotacje) z 39 przedsiębiorstwami społecznymi, co wynika z faktu, że część podmiotów (głównie spółdzielni socjalnych) kilkukrotnie korzystało z tego wsparcia WOES.

Przedsiębiorstwa społeczne, które utworzyły miejsca pracy w ramach działań inkubacyjnych WOES

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Kraśnica, Konin

Nr KRS: 501951
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności jest świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Konina i okolic.

Konińska Spółedzielnia Socjalna Spektrum, Konin

Nr KRS: 500010
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: Przedmiotem działalności są usługi edukacyjne, terapeutyczne oraz animacyjne. Podstawową działalnością Spółdzielni jest prowadzenie Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem PINOKIO.

Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja, Konin

Nr KRS: 465600
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 4
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 4
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności jest sprzedaż produktówi wyrobów medycznych, a także okazjonalny przewóz osób. Podstawowy zysk zapewnia spółdzielni sprzedaż wyrobów medycznych, podlegających refundacji przez NFZ, a także PFRON.

Spółdzielnia Socjalna Czilii, Gniezno

Nr KRS: 618716
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 10
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności jest świadczenie usług gastronomicznych w barze zlokalizowanym na terenie kompleksu szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość, Sompolno

Nr KRS: 619828
Typ PS: nowe/istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 13
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 10
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest:

 • utrzymanie porządku i czystości w gminie Sompolno; ƣƣwykaszanie rowów i poboczy w pasie dróg gminnych, na zlecenie gminy lub zarządcy drogi;
 • koszenie trawników na zlecenie osób fizycznych bądź przedsiębiorców;
 • opieka nad grobami – usługa kierowana do osób fizycznych, polegająca na kompleksowym zadbaniu o czystość i estetykę grobów;
 • usługi sprzątające – usługa kierowana do osób fizycznych bądź przedsiębiorców, polegająca na sprzątaniu mieszkań, biur;
 • doręczanie przesyłek listowych i paczek, usługi kurierskie – usługa głównie na zlecenie gminy i jej jednostek organizacyjnych; ƣƣusługi opiekuńcze dla osób starszych, polegające na zapewnieniu opieki osobom starszym, samotnym wymagającym pomocy osób trzecich, uwzględniono także zapotrzebowanie na takie usługi w soboty i niedziele;
 • usługi opiekuńcze dla dzieci, polegające na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • usługi animatora podczas imprez – usługa kierowana do osób prawnych i fizycznych, które są zainteresowane zorganizowaniem wolnego czasu dla dzieci podczas różnego rodzaju imprez.
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Multi–Bruk, Borowo

Nr KRS: 622100
Typ PS: nowe/istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 10
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 8
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności gospodarczej są kompleksowe usługi budowlane z zakresu układania kostki brukowej i granitu; czyszczenie/odnawianie powierzchni brukarskich oraz wykonywanie ogrodzeń. Swoje usługi spółdzielnia świadczy zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i komercyjnych.

Spółdzielnia Socjalna Psarvard, Gniezno

Nr KRS: 621512
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 3
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 3
Działalność przedsiębiorstwa społecznego:

 • komercyjne szkolenia i warsztaty dla właścicieli psów użytkowych (prowadzone przez instruktorów straży pożarnej, związku kynologicznego, policji). Szkolenia dla psów domowych, sportowych, łowieckich i wystawowych (poziom podstawowy i zaawansowany);
 • komercyjne szkolenia dla niepełnosprawnych posiadaczy psów użytkowych (prowadzone przez instruktorów straży pożarnej, związku kynologicznego, policji wspólnie z jedynym w Polsce instruktorem uprawnionym do pracy z psami i osobami z niepełnosprawnościami);
 • szkolenia edukacyjne – ich uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja dotyczy zasad posiadania psów i postępowania z nimi w życiu codziennym, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego;
 • doradztwo dla posiadaczy psów, w tym opieki nad nim oraz podstawowa opieka weterynaryjna;
 • przygotowywanie psów asystujących dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla głuchoniemych, diabetyków, epileptyków, osób z ograniczeniem sprawności ruchowej przy współpracy z międzynarodowymi fundacjami działającymi w ww. zakresie (np. Assistant Dogs International).
Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie, Dąbie

Nr KRS: 623606
Typ PS: nowe/istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 11
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 10
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności są usługi gastronomiczne prowadzone w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Dąbiu. Spółdzielnia oprócz dożywiania dzieci w w/w szkole zajmuje się przygotowywaniem i dowozem posiłków dla dzieci z przedszkola w Dąbiu, realizacją indywidualnych zamówień m.in. pieczenie ciast, przygotowywanie posiłków na imprezy okolicznościowe.

Spółdzielnia Socjalna Efekt, Kleczew

Nr KRS: 623325
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie profesjonalnego sprzątania domów i obiektów oraz pielęgnacji terenów zielonych (dbanie o czystość i estetykę zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków), a także świadczenie usług remontowo-budowlanych (wykonywanie drobnych prac remontowych).

Spółdzielnia Socjalna Pomocnik od zaraz, Małachowo – Szembrowice

Nr KRS: 620638
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi sprzątające, prace ogrodowe, konserwatorskie i naprawcze.

Spółdzielnia Socjalna Razem Być, Małachowo – Szembrowice

Nr KRS: 620634
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi społeczne w interesie ogólnym – prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Wymysłowie.

Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach, Gniezno

Nr KRS: 623815
Typ PS: nowe/istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 7
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 6
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: spółdzielnia świadczy usługi cateringowe, zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, prowadzi bar mleczny w budynku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz świadczy usługi sprzątające dla przedszkola „Orzełki”.

Fundacja Region Razem, Września

Nr KRS: 598649
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przedmiotem działalności są usługi dot. utrzymania czystości i dobrego stanu technicznego budynków mieszkalno-usługowych, zarządzanie nieruchomościami oraz realizacja usług reklamowo – wydawniczych.

Słupecka Spółdzielnia Socjalna, Słupca

Nr KRS: 513046
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 30
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: przetwórstwo tworzyw termoplastycznych oraz montaż podzespołów elektrotechnicznych.

Spółdzielnia Socjalna Maseratti, Września

Nr KRS: 634584
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi budowlane, remontowe jako podwykonawca dla firm budowlanych oraz bezpośrednio dla klientów indywidualnych oraz usługi porządkowe – sprzątanie mieszkań dla klientów indywidualnych oraz pomieszczeń np. w budynkach wielorodzinnych oddawanych do użytku przez firmy developerskie.

Spółdzielnia Socjalna Tuderos, Konin

Nr KRS: 514578
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 2
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 2
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: produkcja gotowych dań wegetariańskich, pakowanych w atmosferze ochronnej, bez konserwantów, bez sztucznych barwników oraz glutaminianu sodu. Spółdzielnia Socjalna promuje zdrowy styl życia i spożywanie zbilansowanych posiłków.

Wielkopolskie Stowarzysznie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka

Nr KRS: 101503
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi społeczne i prowadzenie niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Piotrowicach w gminie Słupca dla dzieci w wieku do 6 lat.

Spółdzielnia Socjalna Aktywni, Koło

Nr KRS: 498977
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 8
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego:

 • usługi pakowania materiałów i wyrobów ściernych;
 • pielęgnacja terenów zielonych: pielęgnacji zieleni, nawożenia roślin, usuwania chwastów, grabienia liści itp.;
 • pranie i prasowanie odzieży roboczej.
Spółdzielnia Socjalna Finezja, Konin

Nr KRS: 635493
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi gastronomiczne i cateringowe dla mieszkańców Konina i okolic oraz prowadzenie baru mlecznego.

Spółdzielnia Socjalna Baza Łężyn, Konin

Nr KRS: 634657
Typ PS: nowe Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 4
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 4
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: wynajem kwater pracowniczych, usługi parkingowe oraz serwis i naprawę zmechanizowanego sprzętu ogrodniczego i domowego.

Spółdzielnia Socjalna Poryw, Rychwał

Nr KRS: 499051
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 3
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 3
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: ƣƣutrzymania zieleni, porządku i sprzątania; ƣƣopieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania; ƣƣcatering.

Spółdzielnia Socjalna Domowe Przysmaki, Małachowo – Szembrowice

Nr KRS: 620641 Typ PS: nowe Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5 W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5 Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi gastronomiczne i cateringowe głównie dla przedszkola w Wymysłowie. Spośród innych zakładów gastronomicznych i cateringowych spółdzielnię wyróżnia działalność w oparciu o przygotowywanie potraw na bazie lokalnych, ekologicznych produktów z wykorzystaniem ziół i warzyw z ogrodu zielarskiego, znajdującego się w pobliżu budynku, w którym mieści się Spółdzielnia.

Spółdzielnia Socjalna Open Technologies, oddziały w Słupcy i Koninie

Nr KRS: 417816 Typ PS: istniejące Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 4
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 4
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: sprzedaż artykułów BHP i p.poż. poprzez stronę internetową spółdzielni socjalnej www.opentechnologies.pl. Ponadto spółdzielnia socjalna prowadzi usługi informatyczne, księgowe, a także prowadzi sprzedaż sprzętu elektronicznego.

Fundacja Aktywni bez Barier, Września

Nr KRS: 603367
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 4
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 4
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: organizacja szkoleń sportowo-rehabilitacyjnych, sprzedaż sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego, wynajmem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego i organizacja imprez integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Reha+, Września

Nr KRS: 600282
Typ PS: nowe Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Stowarzyszenie Dzikie Bobry, Rzgów

Nr KRS: 386637
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 6
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi społeczne i prowadzenie niepublicznego przedszkola „Kraina radości” w Sławsku.

Spółdzielnia Socjalna Aktyw, Stare Miasto

Nr KRS: 533490
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 4
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 4
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: prowadzenie pralni wodnej, czyszczenie chemiczne oraz magiel.

Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów, Rzgów

Nr KRS: 637570
Typ PS: nowe/istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 11
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 8
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: zbieranie odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców Gminy Rzgów, utrzymanie terenów zielonych i usługi porządkowe, świadczenie usług kurierskich na rzecz Urzędu Gminy Rzgów oraz świadczenie usług opieki nad osobami starszymi i dziećmi.

Młynek sp. z.o.o

Nr KRS: 637555
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 7
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi gastronomiczne.

Spółdzielnia Socjalna Rozwojowo, Września

Nr KRS: 618269
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi gastronomiczne.

Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu, Kramsk

Nr KRS: 405601
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi gastronomiczne na miejscu oraz z dowozem bezpośrednio do klienta. Ponadto Spółdzielnia świadczy usługi społeczne – opiekuńcze na rzecz osób starszych i zależnych na terenie Gminy Kramsk.

Spółdzielnia Socjalna Inter Media, Kleczew

Nr KRS: 637064
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: tworzenie cyfrowej kroniki części gmin regionu konińskiego, za pośrednictwem internetowej platformy multimedialnej – telewizji internetowej TTR (Twoja Telewizja Regionalna).

Spółdzielnia Socjalna Dobre Pranie, Września

Nr KRS: 644818
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: prowadzenie pralni wodnej (pranie, suszenie, krochmalenie, maglowanie, prasowanie), głównie dla klientów instytucjonalnych (hoteli, moteli i pensjonatów, restauracji oraz firm cateringowych).

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu, Turek

Nr KRS: 503021
Typ PS: istniejące Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 2
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 2
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: spółdzielnia świadczy usługi gastronomiczne, dostarcza posiłki do szkół i przedszkoli na terenie powiatu tureckiego a także serwuje dania w barze mlecznym w Turku. Sezonowo prowadzi działalność w zakresie opieki nad terenami zielonymi.

Spółdzielnia Socjalna Kupujesz – Darujesz – Pomagasz, Konin

Nr KRS: 701661
Typ PS: nowe
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: prowadzenie sklepu charytatywnego w Koninie (spółdzielnia zbiera od darczyńców towar i sprzedaje w sklepie stacjonarnym i drogą internetową: meble, zabawki, sprzęt, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, wózki dziecięce, itp.).

Spółdzielnia Socjalna Elpidia, Konin

Nr KRS: 702933
Typ PS: nowe Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi budowlano – remontowe na terenie subregionu konińskiego. Zlecenia dla firm i indywidualnych klientów: stawianie domów, altanek, itp.

Spółdzielnia Socjalna Coś Zdrowego

Nr KRS: 704811 Typ PS: nowe Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: catering dietetyczny oferowany dla osób fizycznych (dostarczany codziennie do domu klienta) oraz catering okolicznościowy (serwowany podczas imprez i przyjęć organizowanych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa).

Spółdzielnia Socjalna Od deski do deski, Brudzew

Nr KRS: 702357 Typ PS: nowe Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 5
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 5
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi utrzymania terenów zielonych i prac porządkowych na terenie gminy Brudzew: koszenie trawy, malowanie tablic sołeckich, odnawianie placów zabaw, sprzątanie ogrodów dla osób starszych.

Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres, Słupca

Nr KRS: 476621
Typ PS: istniejące
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku wsparcia inkubacyjnego WOES: 1
W tym liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia finansowego (dotacji) WOES: 1
Działalność przedsiębiorstwa społecznego: usługi gastronomiczne i organizacja imprez okolicznościowych, chrzcin, osiemnastek, komunii oraz wszelkiego rodzaju spotkań i imprez.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze WOES

Wsparcie inkubacyjne i dotacyjne WOES zaadresowane było do każdej osoby, która wpisywała się w definicje Wytycznych CT9 oraz Regulaminu udzielania wsparcia finansowego. Mogła to być każda osoba zamieszkała na terenie subregionu konińskiego, który chciała założyć stabilne przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, każda osoba prawna posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, w szczególności zaś każda organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna, która chce założyć stabilne przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem bądź każde istniejące przedsiębiorstwo społeczne posiadające siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, który chce utworzyć trwałe i stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Ponadto inkubacja dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej posiadającym siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, które planują przekształcenie się w przedsiębiorstwo społeczne i stworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Należy przy tym pamiętać, że również osoba zakładająca przedsiębiorstwo społeczne mogła jednocześnie być w nim zatrudniona i otrzymać dotację, ponieważ status pracownika jest niezależny od statusu założyciela przedsiębiorstwa społecznego.

W ramach wsparcia szkoleniowo – doradczego ścieżki inkubacji WOES zrealizowano następujące usługi:

 • Szkolenia dla założycieli, kadry zarządzającej oraz przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych, w tym z tworzenia biznesplanu PS, między innymi takie jak:

Wprowadzenie do ekonomii społecznej:

 • Ekonomia społeczna, co to za zwierzę?
 • Podstawy prawne tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.
 • Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa społecznego.
 • Jak postępować przy założeniu i myśleniu o spółdzielni socjalnej?
  Źródła finansowania przedsiębiorstwa:
  - Pożyczki, PFRON, dotacje.

Zamówienia społecznie odpowiedzialne:

 • Współpraca z samorządem.

Biznesplan prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego:

 • Budowanie zespołu.
 • Plan marketingowy.
 • Plan finansowy.
 • Wnioski o wsparcie finansowe i pomostowe.

Marketing i promocja przedsiębiorstwa społecznego:

 • Budowanie marki.
 • Komunikacja marki na portalach społecznościowych.
 • Marketingowe grzechy główne. Mity na temat marketingu.

Bezpieczne i dobre warunki pracy w przedsiębiorstwie społecznym:

 • Środki ochrony pracy.
 • Prawo pracy.
 • Prawa i obowiązki wobec instytucji i podmiotów zewnętrznych.
 • Przepisy bhp i przeciwpożarowe.

Dobre praktyki – warsztaty z praktykami prowadzącymi przedsiębiorstwa społeczne:

 • Założyliśmy spółdzielnię i co dalej?
 • Mocne i słabe strony przedsięwzięcia, czyli jak sobie radzić z sukcesem lub z trudnościami.

W czterech edycjach szkoleń wskazanych powyżej wzięły udział łącznie 453 osoby.

1. Szkolenia i warsztaty reintegracyjno-motywujące dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych, w których wzięło udział łącznie 281 osób.

2. Doradztwo w zakresie pisania biznesplanu, z którego skorzystało łącznie 370 osób (śr. 10 godzin na grupę inicjatywną/istniejące przedsiębiorstwo społeczne, podmiot ekonomii społecznej przekształcany w PS).

3. Działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, w tym doradztwo psychologiczne i zawodowe, w których brało udział łącznie 290 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych. łącznie wzięło w nich udział i ukończyło szkolenie 45 osób. Szkolenia zawodowe organizowane były w następujących obszarach:

 • prawo jazdy (różnych kategorii) i inne uprawnienia związane z kierowaniem pojazdami;
 • praca z osobami z niepełnosprawnościami;
 • inne szkolenia specjalistyczne, takie jak: gastronomiczne, kursy szkolenia i szycia czy operator pilarek mechanicznych.

Nabory do wsparcia dotacyjnego

W ramach wsparcia dotacyjnego przeprowadzono cztery edycje (nabory), w których wzięło udział łącznie 90 podmiotów/grup inicjatywnych. Podczas pierwszego naboru zakwalifikowano do ścieżki wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES 20 podmiotów/grup inicjatywnych. Nie zostały zakwalifikowane 22 podmioty/grupy inicjatywne. Podczas drugiego naboru zakwalifikowano do ścieżki wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES 24 podmioty/grupy inicjatywne. Podczas trzeciego naboru zakwalifikowano do ścieżki wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES 1 istniejące przedsiębiorstwo społeczne. Podczas czwartego naboru zakwalifikowano do ścieżki wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES 16 podmiotów/grup inicjatywnych. Nie zakwalifikowano 7 podmiotów/grup inicjatywnych.

Procentowy podział podmiotów/grup inicjatywnych zakwalifikowanych bądź nie do ścieżki wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES przedstawia następujący wykres:

Grupy inicjatywne i podmioty zakwalifikowane do ścieżki wsparcia inkuacyjnego WOES

 

 

Spośród 61 podmiotów/grup inicjatywnych, które wzięły udział w ścieżce wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES (wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie reintegracyjne), ostatecznie pozytywną decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego otrzymało 42 wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego, umowy o udzielenie dotacji zawarto z 39 przedsiębiorstwami społecznymi (trzy podmioty nie spełniły warunków określonych w Regulaminie, np. wnioskodawcy – jednostki samorządu terytorialnego nie podjęły uchwał o utworzeniu spółdzielni socjalnej).

Wzrost obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem WOES

W ramach badania zmierzono odsetek przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, w których nastąpił wzrost obrotów o określony przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) minimalny procent, który wynosi 5% w co najmniej 5% PS objętych wsparciem. Pomiar dotyczył PS objętych wsparciem przez WOES w ramach usług wsparcia istniejących PS (usług biznesowych), w tym w ramach dotacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących PS. Procent wzrostu obrotów mierzony jest indywidualnie dla każdego wspartego PS poprzez porównanie wielkości obrotów z roku bazowego (roku poprzedzającego rozpoczęcie wsparcia WOES) z wielkościami obrotów z roku poprzedzającego rok zakończenia udziału w projekcie. Za obrót przyjęta została suma przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – czyli suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych poza wsparciem ze środków publicznych na powstanie miejsca pracy (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy, EFS) oraz środków finansowych przekazywanych PS przez WOES. Pomiar nastąpił w oparciu o sprawozdania finansowe lub inne dokumenty finansowo-księgowe, a także na podstawie informacji uzyskanych od PS. PS rozumiane jest zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Badaniem objęto 35 przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu konińskiego, ponieważ w przypadku 10 podmiotów do dnia badania nie uzyskano pełnych danych finansowych (brak zatwierdzonych bądź ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdań finansowych za rok 2017). Ogólny procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem WOES wyniósł 28,89%. Wzrost obrotów powyżej 5% wystąpił w 19 PS, tj. w ponad 54% przedsiębiorstw objętych badaniem. Łączna wysokość obrotów przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu konińskiego od 2015 do końca 2017 roku wyniosła ponad 60 000 000,00 zł.

W 7 PS wzrost obrotów wyniósł ponad 100%. W 3 PS wzrost wyniósł od 50 do 100%. W przypadku 9 PS wzrost wyniósł do 50%.

Podział przedsiębiorstw społecznych ze względu na procent wzrostu obrotów ukazuje poniższy wykres:

Liczba PS, w których nastąpił wzrost obrotów

 

Monitoring - Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie doradztwa ogólnego i specjalistycznego